Modular Evolution punkttastatur

Frittstående punkttastatur som også er en integrert del av Modular Evolution leselistene.

Punkttastaturet monteres og fjernes enkelt fra leselisten, slik at bruker om ønskelig kan veksle mellom å bruke Modular Evolution punkttastatur og Modular Evolution standardtastatur. Begge tastaturene kan brukes direkte mot datamaskinen uten å være montert på leselisten.