Infovox 4

  • Hjelpemiddelnummer: 166159

Infovox 4 er en talesyntese med behagelige stemmer.

Programmet leveres på en minnepinne, og fra denne kan programmet installeres på inntil 3 PC’er. Programmet kan også kjøres fra minnepinnen, noe som gjør løsningen bærbar. Trenger du å flytte lisensen fra en PC til en annen er dette enkelt og gjøres via minnepinnen.

Infovox leveres med fem norske stemmer: Olav, Kari, Bente, Elias og Emilie. I tillegg kan man velge et ubegrenset antall stemmer blant produsenten Acapela’s omfattende stemmetilbud.

Infovox har et godt utvalg av kolibristemmer. Dette er stemmer som har raskere responstid enn høykvalitets-stemmene.

Med infovox følger også  Speach Creator, som lar deg lage lydfiler (MP-3) av en hvilken som helst tekstfil.