Sarepta

  • Hjelpemiddelnummer: 162319
  • Produsent: SPRIDA

Sarepta er et ordbehandlings- og kommunikasjons-program tilrettelagt for brukere med spesielle behov. Programmet er et skallprogram som fylles etter brukerens behov.

Alternativ visning, tilpasset touch-screen.

Fra Sarepta versjon 2:
OperativsystemWindows 7 og nyere, inklusive Windows 10, både 32- og 64-bits
RAMMinimum 2GB