Renas

Gjennom medlemskapet oppfyller bedriften kravene i avfallsforskriftens kapittel 1.

Som medlem av RENAS ivaretar bedriften det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. Dette er regulert i avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, fastsatt av Miljøverndepartementet.

RENAS administrerer en landsdekkende ordning for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter.

RENAS er sertifisert i henhold til avfallsforskriftens kapittel 1, og ISO 14001, og er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.

Mer om RENAS