Modular Evolution-serien

Modulært leselist-system for profesjonelt bruk. Også meget bra under punktopplæring på grunn av ATC-teknologien.

Modular Evolution er en serie leselister basert på moduler. Det er tre leselister i serien: 88 punktcellers og 64 punktcellers. Disse leselistene leveres enten med et standard QWERTY-tastatur eller med et punktskrifttastatur. Leselisten med 88 punktceller har i tillegg et numerisk tastatur. Alle leselistene er prisforhandlet

Både QWERTY-tastatur, punktskrifttastatur og numerisk tastatur fungerer som selvstendige enheter om ønskelig. Punktskrifttasturert er prisforhandlet som tilbehør.

Modular Evolution er en avansert leselist som passer like godt til den profesjonelle bruker som den gjør til nybegynnere. ATC-teknologien er til stor nytte for begge brukergrupper - se manualen for mer informasjon om dette.